Een groep ter verdieping.

Quinta essentia in het Latijn betekent vijfde essentie. Essenties zijn de wezenlijke bestanddelen van de wereld waarin we leven. Ze worden gesymboliseerd door de elementen. Er worden vier basiselementen onderscheiden: aarde, water, vuur en lucht. Deze basiselementen zijn elk waarneembaar en voelbaar. Ze kunnen onderzocht en gekend worden. Naast deze vier basiselementen wordt een vijfde element genoemd dat in tegenstelling tot de vorige niet gekend of ervaren kan worden. In de meest concrete beeldtaal wordt het wel de ruimte tussen de dingen genoemd. In meer abstracte weergave wordt er gesproken over het niet kenbare, het goddelijke of het niets. Door mystici, gnostici, spirituele leermeesters en kunstenaars wordt hiernaar verwezen. Ons woord kwintessens is afgeleid van quinta essentia. Het staat voor het meest wezenlijke van iets.

In de bijeenkomsten van Quintessentia delen we met elkaar onze persoonlijke verhouding tot dit onbenoembare. Er is de regel dat degene die het woord heeft niet onderbroken wordt. Een intellectuele discussie over de persoonlijke invalshoek wordt zo vermeden. Wat uitgesproken wordt geeft, net als de stiltes die er kunnen zijn, een verdieping.

Voor deelname is het nodig om u op te geven. U kunt opgenomen worden in de mailinggroep zodat u tijdig bericht van krijgt van deze bijeenkomsten.

Vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar. De aanvang is om 20.00 uur precies. Als tegemoetkoming in de kosten wordt voor deze avond een bedrag van € 5,- gevraagd.