Inleiding

Ongezegd Gehoord bestaat uit een reeks van drie opeenvolgende artikelen waarin ik vanuit verschillende invalshoeken de werkzame aspecten in het (Gestalt-) therapeutisch proces zal belichten. Zoals duidelijk zal worden in deze artikelenreeks, gaat het in dit proces om verschijnselen die zich aan onze directe waarneming onttrekken.

In dit eerste artikel ‘Ontwarend Bewustzijn’ zal ik de diverse verschijningsvormen van bewustzijn en het begrip gewaarzijn definiëren. Aan de hand van de theorie van Gendlin (1978) zal ik ingaan op de symbolisatie van gewaarzijn in ons verbale en associatieve bewustzijn. Het lijkt daarmee een abstract theoretisch verhaal te worden. Het is echter een noodzakelijke opmaat naar de beschrijving van een proces dat in wezen heel eenvoudig en zeer voor de hand liggend zal blijken te zijn. Ik hoop dat mijn betoog zal leiden tot een herkenning van de eenvoud in het laatste artikel.

Het tweede artikel ‘De jacht op mezelf’ zal gaan over begrippen die vanuit hun zijnsaard niet concreet definieerbaar en meetbaar zijn, zoals bewustzijn, vrije wil, ik, identiteit, contact en veld. Ik zal trachten om met licht op licht te schijnen, een onderneming die op voorhand tot mislukken gedoemd is.

In het laatste en afsluitende artikel ‘Gestalt in Hypnos’ zal ik het niveau en de werking van trance in het therapeutische contact exploreren. De werking van de niet bewuste of direct benaderbare grond van het veranderingsproces in de Gestaltbenadering zal ik op beeldende wijze belichten. Het artikel werpt licht op de grootsheid van het direct voor de hand liggende in ons alledaagse contact.