Filters

9 december 2016

Bestaansgrond in Gestalt

Gestalt kenmerkt zich door haar verbijsterende eenvoud die in haar wezen niet te doorgronden of te begrijpen is.

Gestalt is de therapie van “contact in het hier en nu”. Daarmee is teveel gezegd en zijn we het spoor al bijster.

In deze lezing zal het in onbruik geraakte spoor van de existentieel-fenomenologische psychologie gevolgd worden. Het leidt ons naar de vernieuwende

...

8 januari 2016

Focusing is een vaardigheid die in iedere discipline van groot nut kan zijn maar vooral bekend is en gebruikt wordt binnen de psychologie. De letterlijke betekenis van focussen is ‘scherp stellen’ en vaak wordt met focussen gedoeld op de mogelijkheid om een eenmaal gesteld doel niet meer uit het ook te verliezen - “Je moet je focussen op je doel en je niet laten afleiden”.

In dit verband wordt

...

Deze avond zal een beschouwing gegeven worden over wetenschapsfilosofische grondslagen in de sociale wetenschappen. Het in de wetenschap gebruikte logisch positivistisch model dat ontleend is aan de natuurwetenschappen heeft grote beperkingen voor de psychologie en haar toepassing in de psychotherapie.

Als mens verhouden we ons met de begrippen in ons denken tot de wereld waarin we ons bevinden.

...

 Bewustzijn als neurologisch veldverschijnsel

Neurowetenschappers ontdekken met hun moderne technieken steeds meer over de werking van ons brein. Dick Swaab laat in zijn boek 'Wij zijn ons brein' zien dat we niet alleen in ons doen en laten, maar ook in ons denken, voelen en bewustzijn gedicteerd worden door onze hersenstructuren. Zijn provocerende stelling zet filosofen aan tot een verhitte

...