Deze avond zal een beschouwing gegeven worden over wetenschapsfilosofische grondslagen in de sociale wetenschappen. Het in de wetenschap gebruikte logisch positivistisch model dat ontleend is aan de natuurwetenschappen heeft grote beperkingen voor de psychologie en haar toepassing in de psychotherapie.

Als mens verhouden we ons met de begrippen in ons denken tot de wereld waarin we ons bevinden. Wetenschap is een continue zoektocht naar begrippen en theorieën die houvast kunnen geven in onze gezamenlijk ervaren en door ons gevormde werkelijkheid. Vernieuwende theorieën zijn vaak een plotselinge creatieve verschuiving van perspectief uit een wetenschapsvisie die te diep ingesleten is en die te beperkt of zelfs innerlijk tegenstrijdig geworden is.

Kan Gestalt vanuit haar werken met de creatieve indifferentie een bijdrage leveren aan een vernieuwend perspectief voor de sociale wetenschappen?