Een Oosters antwoord op een Westerse begeerte

 

Ware geluk het gedartel van de vlinders

Dan jaagt de westerling deze na,

met een vangnet en een potje

En verzamelt hij hen

Tegenover de oosterling,

die slechts genietend

het plezier van de vlinders ondergaat

dag in dag uit

 

Vrijdag 7 oktober 20.00 uur. Welkom vanaf 19.30.

  

Deze avond wordt verzorgd door Ralph Evers.

Ralph werkt als psycholoog bij Praktijk Hoek Melkweg.

Hij verbindt in zowel de theorie als in de praktijk

de beginselen van Het Taoïsme en Gestalt.