Tot besluit

Nu ik in het eerste artikel van deze reeks het wezen van ons bewustzijn en gewaarzijn heb besproken en in dit tweede de transcendentie van onszelf, kan ik in het afsluitende artikel met de titel “Gestalt in Hypnos” de stap maken naar de bijzondere aard van contact. Hierin zal ik lagen in het contact trachten uit te lichten waar we geen zicht op hebben. Er gebeurt veel meer dan we onder woorden kunnen brengen en daarmee veel meer dan waar we ons bewust van zijn. Het benoemen van ons gewaarzijn is een techniek aan de oppervlakte van het contact dat dient om een proces, dat impliciet aanwezig is en zich aan ons zicht onttrekt, op gang te helpen. Ik wil gaan naar de wereld die we betreden in de ontmoeting met onze cliënten, de wereld van Hypnos.