Meta-meta-bewustzijn

We kunnen een stap verder gaan. Als we ons bewust zouden worden van ons meta-bewustzijn zou ons bewustzijn getransformeerd zijn in een meta-meta-bewustzijn. Zoals we gezien hebben is bewustzijn zelf een onbewuste werkzaamheid die nooit object van bewustzijn kan zijn. In de buurt van ons meta-meta-bewustzijn onttrekt ons bewustzijn zich aan het zicht. Hoe groot de verwerkingscapaciteit van onze hersenen ook is, ons bewustzijn loopt onvermijdelijk vast in haar zelfbetrokkenheid. Het kan een zwevend gevoel geven om in dit niet te bevatten systeem verstrikt te zitten wat weer de reactie oproept om met de aandacht naar een ander onderwerp te gaan. Als we nog een ogenblik bij deze verstrikking blijven, kunnen we echter, in als ware het een nabeeld, een indirecte glimp opvangen van het zich wegtrekkende meta-meta-bewustzijn.

Het is een intellectueel spelletje hersengymnastiek. Het indirecte besef van ons meta-meta-bewustzijn kan ons echter zicht geven op de dwalingen waar we in verstrikt raken als we onze ideologieën, godsdienstige overtuigingen, economische beleidsstrategieën of de cognitieve benadering in de hedendaagse psychologie tot object van ons bewustzijn trachten te maken. Wij ervaren in het nabeeld van ons meta-meta-bewustzijn een glimp van de grenzeloosheid van het zijn. De ervaring van het nagelaten spoor geeft aan dat licht er moet zijn.

Om van de abstractie in bovenstaande bewustzijnslagen vanuit vrije val veilig op aardse grond terug te keren, hebben we de beschikking over een spaceshuttle. De kik van de vrije val komt overeen met het bevrijdende gevoel dat humor bij ons oproept.

Een cabaretier speelt voortdurend met een wisseling van bewustzijnsniveaus. Een grap die van tevoren wordt uitgelegd is niet leuk meer. Een cabaretier zal dit wel kunnen doen in een wervelende conference, maar zal dan op weer een ander bewustzijnsniveau springen door bijvoorbeeld een grap te maken over de grap die geen grap meer is. Het verfrissende verspringen van kaders maakt bij ons toehoorders een lach los, omdat het ons even bevrijdt uit de beperkingen van ons bewustzijn.