Meditatie is: vrij aandacht geven aan onze waarneming

Met vrij bedoelen we dat onze aandacht niet blijft hangen in gedachten en gevoelens. We merken ze op en laten ze weer los. Onze aandacht is onbevangen en zonder oordeel. Onze waarneming bestrijkt een breed spectrum. We horen, zien, voelen en ruiken met onze zintuigen. Daarnaast registreren we ook onze gevoelens en gedachten. Als we heel scherp opletten, kunnen we zelfs gedachten en gevoelens over ons denken en voelen waarnemen.

Aandacht geven wordt gaandeweg een ontdekkingsreis naar peilloze diepten in onszelf. Op deze reis komen we talloze hindernissen en valkuilen tegen. De begeleiding bij meditatie, individueel of in groepsverband, is een gids op deze persoonlijke ontdekkingsreis.

Om met J. Krishnamurti te spreken: het is een reis in een land zonder paden (Truth is a pathless land).