Dit gesprek is vrijblijvend en bedoeld om enerzijds de hulpvraag helder te krijgen en anderzijds een beeld te geven van wat de gesprekken kunnen inhouden. Samen zullen we een inschatting maken of de geboden benadering aansluit bij de hulpvraag. Het gaat hierbij niet alleen om uitgangspunten en methodieken maar vooral ook om het contact. Vaak is snel voelbaar of er voldoende vertrouwen is.

Voor een kennismakingsgesprek wordt een bijdrage van € 20,- gerekend. Dit wordt in eerste instantie gedaan door Jan Philip Wieringa. Dit gesprek zal niet bij de verzekering gedeclareerd worden, zodat het volledig aantal van 5 te vergoeden gesprekken in het basispakket gehandhaafd blijft.