marjaIk ben gepromoveerd in de klinische psychologie, op het onderwerp ervaringen van suïcidepoging. Mijn masterstudie sociale- en ontwikkelingspsychologie had een focus op sociale en culturele identiteit.

Na mijn wetenschappelijke studie heb ik de opleiding existentiële counseling en psychotherapie bij de New School of Psychotherapy and Counseling (NSPC) in Londen gedaan. Ik werk vanuit de existentiële benadering van de mens.

Vanuit die benadering bezien is elke persoon uniek en op zoek naar betekenis en zin van het leven. Op lichamelijk vlak staan we voor onze beperkingen en sterfelijkheid. Sociaal zijn we verbonden maar zijn we aan de basis ook alleen. We staan in vrijheid voor de keuzes die we maken, maar dragen daarmee ook de last van onze verantwoordelijkheid. Deze gegevens vormen de basis van mijn werk waarin ik mensen help om hun innerlijke kracht te mobiliseren, zelfbewustzijn te verhogen en eigen antwoorden te vinden.

Ik geef therapie in het Nederlands, Engels, Sloveens, Kroatisch en andere talen van voormalig Joegoslavië. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar mensen met interculturele oorsprong of ervaring. Mijn praktijk Inter-Being is gespecialiseerd in counseling en coaching.

Registraties
Gezondheidszorgpsycholoog: BIG-registratienummer 89917986825
Slovenian Psychologists’ Association (DPS)