Ralph Evers

Ik studeerde klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde mij daarna in Gestalttherapie.

Van de vele psychologische theorieën en vormen van psychotherapie inspireert de Gestaltbenadering mij in het bijzonder vanwege haar aandacht voor de mens in zijn situatie. De verwantschap van deze mensvisie met het taoïsme fascineert me.

Het impliceert dat in de therapie de aanmeldingsklacht gezien wordt in het geheel van de achtergrond en huidige leefsituatie. In het hier en nu van de ontmoeting ligt de sleutel tot verandering. Het doel van Gestalttherapie is breder dan 'genezing'. Het kan veeleer gezien worden als 'heling'.

Ik zit in de wetenschappelijke raad van de Nederlands/Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) en ben bestuurslid van existentiëel genootschap Aletheia.

Mijn Gestalt praktijk in Utrecht heet Praktijk Mercurius.

Registraties:
Psycholoog-NIP (Nederlands Instuut voor Psychologen)
Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)