Fantasie
On-werkelijkheid

We hebben afgesproken dat de werkelijkheid bestaat. Wat we als echt ervaren, noemen we werkelijkheid. Onze fantasieën bestaan maar noemen we geen werkelijkheid: ze leiden een onwerkelend bestaan.

Soms zijn het verwerkelijkende krachten.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Creatie
Lees meer: Denken
Lees meer: Droom
Lees meer: Stroom
Lees meer: Schoonheid