Bewustzijn
Vooronderstelling

Ik ben me ervan bewust dat deze tekst door u gelezen zal worden. U zal mijn gedachtegang volgen en er een reactie op hebben. U bent zich ervan bewust dat ik als schrijver iets wil vertellen. Als ik er niet van overtuigd was dat u dit bewustzijn heeft, zou ik de moeite van dit schrijven niet nemen. Bewustzijn, zo vanzelfsprekend als de lucht waarin we ons dag en nacht bewegen, kunnen we niet waarnemen of meten.

Ik vooronderstel bewustzijn bij u als lezer. In het gesprek dat we momenteel hebben is dit ons uitgangspunt: onze vooronderstelling.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Ik
Lees meer: Mystiek
Lees meer: Spiegel
Lees meer: Ontroering
Lees meer: Contact