Verlichte geest:
Vervlogen

Een verlichte geest is niet gebonden aan aardse geneugten en pijn. Een verlichte geest beweegt vrij door het universum zonder enige vorm aan te nemen. Hij is zonder er te zijn: hij is vervlogen.

Ons innerlijk is een verlichte geest: een ongekende vrijheid.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Leegte
Lees meer: Ik
Lees meer: Ascese
Lees meer: Diamant
Lees meer: Meditatie