Hoop:
Pijnlijk gemis

Esperen - Piet BraamHoop is toekomstgericht: we hopen op een verandering die gaat komen. Hoop maakt ons lijden dragelijk: hoop doet leven. Als we een dierbare missen, hopen we elkaar weer te vinden. Bij een overledene kunnen we zelfs hopen om in het hiernamaals herenigd te worden.

Als we onze toekomstgerichte blik naar het huidige moment buigen, confronteert hoop ons met het pijnlijke gemis. Soms kan het te rauw zijn om mee te leven.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Taal
Lees meer: Lijden
Lees meer: Verlangen
Lees meer: Diploma
Lees meer: Emotie