Geld:
Geldig

Alles heeft een waarde: mijn huis, mijn inboedel, mijn verzameling, de mensen van wie ik houd en mijn leven zelf. Materiële zaken zijn in geld uit te drukken en eventueel te verkopen. Relationele zaken hebben geen geldwaarde en zijn onvervangbaar.

Mijn geld heeft de waarde die we hebben afgesproken. Bij ons hebben euro’s en dollars waarde en in andere culturen zijn het schelpjes of edelstenen. Dit is waarde die we er met elkaar aan geven: geldig in een bepaalde cultuur en in een bepaalde tijd. Geld is beperkt geldig.

Relationele waarde is onbeperkt geldig: we noemen het liefde.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Waarde
Lees meer: Jaloezie
Lees meer: Ontroering
Lees meer: Ideaal
Lees meer: Armoede