Vrijheid:
Innerlijk noodlot

vrijheid-klein

Periodes van hard werken wisselen we af met weekenden en vakanties.
We genieten van deze momenten van relatieve vrijheid dankzij de periodes dat we het druk hebben.
Zonder sociale banden en verplichtingen kan voortdurende vrijheid verworden tot een leegte die onveilig en beangstigend is. Om deze leegte te vermijden kiezen we voor de druk van onze verplichtingen, doelstellingen en tijdschema’s.

Onder maatschappelijke druk en sociale verplichtingen ligt een absolute keuzevrijheid verborgen. Als we hiervan doordrongen zijn, zien we onze existentiële angst onder ogen.

Onze vrijheid is het noodlot waar niet aan te ontkomen valt.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Leegte
Lees meer: Carrière
Lees meer: Angst
Lees meer: Bedrog
Lees meer: Vooruitstrevend