Crisis:
Vuurverwerken

Een crisis is als een vuur dat oplaait wanneer spanningen hoog oplopen. We komen dit op allerlei vlakken tegen: fundamentele verschillen met onze partner, onverenigbaarheden in ideologie en godsdienst, verschil in cultuur en ras. Innerlijk kan er een spanningsveld zijn tussen onze behoeften enerzijds en onze verplichtingen anderzijds. Spanningen lossen zich niet op door een overwinning van het een op het ander. Daar is vuur voor nodig.

Vuur is een intens chemisch proces dat stoffen uiteen doet vallen en nieuwe laat ontstaan. Het is een proces dat, zodra de temperatuur hoog genoeg is, zichzelf gaande houdt en pas stopt als een van de stoffen opgebrand is.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Vlam
Lees meer: Impasse
Lees meer: Chaos
Lees meer: Oorlog
Lees meer: Storm