Eigenbelang:
Samengesteld belang

Ik draag zorg voor mijn belangen: mijn inkomen, huis en haard. Primair eigenbelang heeft mijn directe belangstelling.

Ik heb anderen nodig om mijn belangen te verwezenlijken.
Zij zijn mijn secundaire belang en hebben mijn directe belangstelling.

Het is mijn eigenbelang dat zij hier belang bij hebben. Hun belang heeft mijn directe belangstelling.

© Jan Philip Wieringa 2009

Lees meer: Liefde
Lees meer: Mededogen
Lees meer: Verantwoordelijkheid
Lees meer: Kroon
Lees meer: Haard