Internet:
Net ertussen

We hebben verbinding via internet, het net tussen u en mij. We hebben verbinding via de codes van het net.

De digitale nullen en enen zijn op zich nietszeggend en saai. Pas in de grote hoeveelheid en variatie leveren ze een enorme rijkdom en diepte. Ons contact op internet kan informatief, flauw, spannend of mooi zijn.

Soms is ons gesprek voorspelbaar, saai en vallen we stil. In de verbinding ligt de enorme rijkdom en diepte van ons samenzijn. Het wonder dat we elkaar zien, dat we betrokken zijn en samen leven.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Diepgang
Lees meer: Stopcontact
Lees meer: E-mail
Lees meer: Saai
Lees meer: Tafel