Angst:
Beklemmende engte

We kunnen angst hebben voor open ruimtes, grote hoogtes of spinnen. We kunnen ook angst voelen die niet zo concreet te herleiden is. Angst om in de steek gelaten te worden, angst voor de dood en angst om de grip op het leven te verliezen kunnen ons, soms zonder duidelijke aanleiding, naar de keel grijpen. We trachten deze beklemmende angsten te beheersen met een vlucht in werk, een relatie, fantasieën over een leven na de dood, idealen of godsdienst. Als dit niet werkt kunnen we nog onze toevlucht zoeken tot alcohol, drugs of medicijnen.

Op momenten dat we de naakte werkelijkheid achter onze illusies ontwaren, worden we geconfronteerd met onze existentiële angst.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Dood
Lees meer: Slaap
Lees meer: Buitengesloten
Lees meer: Virus
Lees meer: Onzekerheid