Pijn:
Buigen voor barsten

pijn-kleinPijn van lichamelijke of geestelijke wonden kluistert ons aan ons lichaam. Wonden vragen om aandacht en een manier om met ze om te gaan.

We kunnen ons eroverheen zetten, beklagen of machteloos voelen. Overgave aan verdriet en wanhoop is een andere keuzemogelijkheid.

Welke weg we ook bewandelen: de noodzaak om ons met onze pijn te verhouden is net zo onontkoombaar als de pijn zelf.

Barsten vragen om buigen.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Hoop
Lees meer: Lijden
Lees meer: Jaloezie
Lees meer: Conflict
Lees meer: Trauma